Image1\ Image3\ Image4\ Image5\
 


Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że:

 

1.Egzamin ustny dla specjalności inżynieryjnej drogowej zostaje przesunięty z 22 maja b.r. (wtorek) na 21 maja b.r.(poniedziałek), egzamin zaczyna się o godzinie 8:30 w siedzibie ZOIIB II piętro przy ul. Energetyków 9 w Szczecinie;

2.Egzamin ustny dla specjalności instalacyjnej „telekomunikacyjnej” zostaje przesunięty z 22 maja b.r. (wtorek) na 23 maja b.r.(środę) egzamin zaczyna się o godzinie 8:00 w siedzibie ZOIIB II piętro przy ul. Energetyków 9 w Szczecinie;

3.Egzamin ustny dla specjalności inżynieryjnej mostowej w dniu 23 maja b.r.(środę) rozpocznie się o godzinie 10:00 w siedzibie ZOIIB II piętro przy ul. Energetyków 9 w Szczecinie.

 
 
 
 
 
ZOIIB 2017